2019 års musikläger var på Viskadalens Folkhögskola den 
23-30 juni

Temat för årets läger är Tillsammans är vi starka – kollektivets kraft och
individens ansvar.

Viskadalens Folkhögskola
 ligger i Viskans dalgång i Sjuhäradsbygden som präglats av hemväverskor, “knallar” och därefter textilindustrin. Textilindustrin lever fortfarande men inte alls i samma omfattning som tidigare. Nya näringar växer fram i trakten. Viskadalen ligger i skärningspunkten mellan det “gamla” och det “nya” Sverige. 

Uppdaterat 2019-07-05