Musikläger 2024 arrangeras av
Göteborgsorkestern

Var nästa musiklager genomförs är inte klart.
Information kommer publiceras på denna sida.

Söker du efter bilder eller filmer från
musiklägret på Lunnevads fhsk 2023
finns de under fliken
Tidigare läger/2023/Bilder och filmer

Uppdaterat 2023-07-11