HemÅrets musiklägerTidigare lägerLänkarKontaktSökLogga in
Årets musikläger
Overvejelser om tema
2018 års musikläger blir på Viskadalens Folkhögskola.

Tiden är 1 - 8 juli och tema är: Mangfoldighed og solidaritet - hvad kan musikken?

Skolan ligger i Viskans dalgång i Sjuhäradsbygden som präglats av hemväverskor, “knallar” och därefter textilindustrin. Textilindustrin lever fortfarande men inte alls i samma omfattning som tidigare. Nya näringar växer fram i trakten. Viskadalen ligger i skärningspunkten mellan det “gamla” och det “nya” Sverige. 

Musiklägret arrangeras av Røde Horn och Oktoberkøret från Danmark med stöd av deltagare i Sverige.
Mer information publiceras här när förberedelsearbetet har påbörjats...
Uppdaterat 2017-08-14
Utskriftsvänlig sida
Musikläger för blåsare, blåsorkestrar och körsångare med flera – alla med hjärtat till vänster.
Provided by Webforum