Musikläger 2024

Musikläger 2024 är på Viskadalens folkhögskola
23-30 juni (vecka 26).


Söker du efter bilder eller filmer från
musiklägret på Lunnevads fhsk 2023
finns de under fliken
Tidigare läger/2023/Bilder och filmer

Uppdaterat 2024-02-03